Neotrix

Multiroom: 10,00 zł miesięcznie za każdy dodatkowy odbiornik.

Stały zewnętrzny adres IP: 10,00 zł miesięcznie.

Dzierżawa routera Wi-Fi TP-Link:

  • 5,00 zł miesięcznie przy podpisaniu umowy na 24 miesiące
  • 10,00 zł miesięcznie przy podpisaniu umowy na 12 miesięcy.

Dzierżawa routera Wi-Fi Dasan:

  • 10,00 zł miesięcznie przy podpisaniu umowy na 24 miesiące
  • 20,00 zł miesięcznie przy podpisaniu umowy na 12 miesięcy

Dzierżawa routera Wi-Fi TP-Link 2,4/5 GHz (dwupasmowy):

  • 10,00 zł miesięcznie przy podpisaniu umowy na 24 miesiące
  • 20,00 zł miesięcznie przy podpisaniu umowy na 12 miesięcy.

Dzierżawa routera Wi-Fi Dasan 2,4/5 GHz (dwupasmowy):

  • 10,00 zł miesięcznie przy podpisaniu umowy na 24 miesiące
  • 20,00 zł miesięcznie przy podpisaniu umowy na 12 miesięcy.